Disclaimer

Disclaimer Diane van Dijk Financieel Advies (DVDadvies)

 

Inhoud

De op deze website weergegeven informatie wordt door DVDadvies met zorg samengesteld. We kunnen echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door DVDadvies zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

DVDadvies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

DVDadvies kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. 

Berekeningen

DVDadvies stelt je op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door jou ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor jou geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. DHA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.